I påvente av mer kreative dager, og perioder med bedre
tid får denne siden gjøre nytten.
-- Haakon Aa
-- metric[a]aarsby.no